Welkom

Wij zijn Eva Naaijkens en Martin Bootsma. In 2016 zijn we gestart met de Alan Turingschool in Amsterdam. Op onze school hebben we een Enigma-aanpak ingevoerd die ervoor zorgt dat veel processen in en rond school gestroomlijnd worden, zodat leraren hun werk optimaal kunnen uitvoeren. We brengen een kleine 50 jaar onderwijservaring samen. Eva is jarenlang directeur…

Kwaliteitskaart Noodplan Coronavirus

Doel van deze kaart Door het Coronavirus bestaat er een reële kans dat op enig moment veel leerlingen of in extreme gevallen alle leerlingen thuis moeten blijven. Dit betekent dat we in de praktijk verschillende situaties kunnen tegenkomen. Groepen waarbij een aantal of zelfs alle leerlingen thuis zitten maar waarvan de meesten wel in staat…

Lesgeven is een teamsport

Je wordt als leraar niet als vakman geboren. Iedereen die voor de klas staat of heeft gestaan, weet dat lesgeven veel vraagt. Wij vergelijken de complexiteit van het lesgeven weleens met het in de lucht houden van een grote hoeveelheid ronddraaiende bordjes op dunne stokjes. De circusartiest heeft hiervoor vaardigheden nodig, zoals concentratie, overzicht houden…

Standaardiseren

Bron: Leraar centraal, auteur Martin Bootsma. Uitgeverij Pica. In Leraar Centraal schrijft Martin Bootsma over het prachtige vak dat leerkrachten toch hebben. In een aantal van zijn vaak prikkelende verhalen komt zijn liefde voor lezen aan bod. Niet professioneel In dit blog zal ik uitleggen waarom het werken met standaarden in het onderwijs van groot belang is….

Workshop Enigma-aanpak

Eva Naaijkens en Martin Bootsma geven een workshop over de kwaliteitsaanpak Enigma. Tijdens deze workshop in kleine setting krijg je praktische handvatten die je direct in je eigen school kunt toepassen. Je wordt meegenomen in het boek en leert naar je organisatie kijken vanuit de eenvoudige, doelgerichte kwaliteitsaanpak Enigma. Deze link voor meer informatie. Wanneer?  Woensdag…

Hoe organiseer je als school kwalitatief goed onderwijs?

Tjipcast met Eva Naaijkens is te beluisteren als podcast of je kunt het direct bekijken op YouTube. Leerkrachten ervaren veel werkdruk. Gedurende een schooldag zijn er tal van zaken die aandacht en prioriteit vragen. En na schooltijd zijn er vergaderingen, extra activiteiten en bijvoorbeeld bijscholing. De werkdruk kan alleen dalen als een school hier de juiste balans…

Het beste onderwijs-boek van 2018

‘En wat als we nu weer eens gewoon gingen lesgeven?’ is door de Landelijke Beroepsgroep voor Begeleiders in het Onderwijs verkozen tot het beste onderwijsboek van 2018. 

Wat zou Enigma kunnen betekenen voor jouw school?

Enigma is geen keurslijf, maar eerder een denkrichting.  Een kwaliteitsaanpak met kwaliteitskaarten en ambitiekaarten die je zelf school-eigen kunt maken. Deze elementen zijn verdeeld over de verschillende hoofdrolspelers in school; de leraar, passend onderwijs, de schoolleider, de leerling en de ouders. De belangrijkste voorwaarde is dat de processen die wij inrichten van waarde zijn voor…

Lezing over de Enigma-aanpak of schoolbegeleiding

Martin Bootsma en Eva Naaijkens bieden scholing en begeleiding voor leraren, schoolteams en schoolbesturen in het basisonderwijs, speciaal basisonderwijs, speciaal (voortgezet) onderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs. Wij hebben geen standaardaanbod met trainingen. Alle scholingsvragen zullen op maat worden beantwoord. Op basis van uw vragen wordt met u gezocht naar een geschikte vorm (lezing, workshop, ouderavond…

En wat als we nu weer eens gewoon gingen lesgeven?

Ons boek is getiteld: En wat als we nu weer eens gewoon gingen lesgeven.  In dit boek leggen we stapsgewijs uit hoe je een schoolorganisatie kunt inrichten waarbij de werkdruk laag is, het werkplezier hoog is en waarbinnen leraren zich maximaal kunnen richten op de ontwikkeling van hun vakmanschap. Wat in het boek staat beschreven is hoe onze school, de Alan…