De school als werkplaats is er!

Je kunt het al bestellen bij uitgeverij Pica: bestel direct In de school als werkplaats helpen leraren elkaar om het vakmanschap te ontwikkelen en te verbeteren. In onze eerder verschenen boeken – En wat als we nu weer eens gewoon gingen lesgeven? (po- en vo-versie) – wordt een duidelijke en veelgeprezen kwaliteitsaanpak voor scholen besproken. Deze kwaliteitsaanpak…

Door een hoepeltje springen voor de eindtoets?

Het leesonderwijs op de Alan Turingschool in Amsterdam is evidence informed. Toch bleven de resultaten op de eindtoets achter. Tot de school de vraagstelling ging oefenen. Toen haalden 30% meer leerlingen het vereiste niveau. Meet de eindtoets op het gebied van leesvaardigheid de referentieniveaus taal wel voldoende of is het een hoepeltje dat we eind…

Kort, korter, kortst

Kortere teksten Een van de trends in het basisonderwijs is dat de teksten die kinderen lezen steeds korter worden. Dat kun je terugzien in de taalboeken en in de lesboeken voor de zaakvakken, maar ook in de toetsen van het leerlingvolgsysteem die kinderen zo’n twee keer per jaar maken. Neem nu Cito, een grote speler…

Proppen

Blog geschreven door Martin Bootsma: meesterlezer.wordpress.com Van de schrijver Theo Thijssen heb ik alles en het meeste zelfs dubbel of driedubbel. Lang voordat ik een pijpje krijt liet piepen op het ruwe oppervlak van een zwart schoolbord had ik zijn werk gelezen. Ergens tijdens mijn gang door het middelbaar onderwijs las ik zijn boeken. Mijn…

Podcast: De school als werkplaats

Vandaag zit ik aan tafel met Eva Naaijkens en Martin Bootsma. We gaan in gesprek over hun nieuwe boek ‘De school als werkplaats‘. Eva en Martin zijn de oprichters van de Alan Turingschool in Amsterdam. Sinds januari 2022 een excellente school. Eva is hier schoolleider en Martin teamleider en leraar. Vanuit hun professionele werkpraktijk publiceren…

Lezen en de schoolleider

Wie kan lezen, heeft toegang tot een oneindig universum vol boeken en verhalen. Als je boeken over boeken leest, wat ik nog weleens doe, dan wordt in zulke boeken vaak het verhaal ‘De bibliotheek van Babel’ van Jorge Luis Borges aangehaald. Die bibliotheek, in Borges’ visie een labyrint, is een universum dat elk denkbaar boek…

Podcast: Hoe krijg je kinderen aan het lezen?

Praktijkkaart EducationLab Het leesniveau en de leesmotivatie van Nederlandse leerlingen is de afgelopen jaren gedaald volgens de PISA onderzoeken. Om het tij te keren lijkt een brede aanpak nodig. De Taalunie onderscheid vijf didactische sleutels die ieder een plek in het Nederlandse leesonderwijs zouden moeten hebben: functionaliteit, interactie, strategie-instructie, leesmotivatie en transfer. Maar hoe breng je…

Artikel: De school als werkplaats

Socioloog Richard Sennett (2014) schreef dat bijna iedereen een goed vakman kan worden. Daar is naast veel oefenen ook doelgerichte hulp en begeleiding door collega’s voor nodig. De samenwerking is een cruciaal onderdeel van het vakmanschap. De school als werkplaats, Martin Bootsma, JSW 7 2021

Implementeren kun je leren

Op scholen bestaat, bij teleurstellende resultaten, de neiging om snel een nieuwe aanpak of een nieuw hulpmiddel in te voeren. Worden de gewenste resultaten vervolgens niet snel bereikt, dan ligt het aan de aanpak of het hulpmiddel en wordt er snel iets nieuws of anders bedacht of aangeschaft. Maar de oorzaak van de tegenvallende resultaten…