De school als werkplaats is er!

Je kunt het al bestellen bij uitgeverij Pica: bestel direct In de school als werkplaats helpen leraren elkaar om het vakmanschap te ontwikkelen en te verbeteren. In onze eerder verschenen boeken – En wat als we nu weer eens gewoon gingen lesgeven? (po- en vo-versie) – wordt een duidelijke en veelgeprezen kwaliteitsaanpak voor scholen besproken. Deze kwaliteitsaanpak…

Proppen

Blog geschreven door Martin Bootsma: meesterlezer.wordpress.com Van de schrijver Theo Thijssen heb ik alles en het meeste zelfs dubbel of driedubbel. Lang voordat ik een pijpje krijt liet piepen op het ruwe oppervlak van een zwart schoolbord had ik zijn werk gelezen. Ergens tijdens mijn gang door het middelbaar onderwijs las ik zijn boeken. Mijn…

Podcast: De school als werkplaats

Vandaag zit ik aan tafel met Eva Naaijkens en Martin Bootsma. We gaan in gesprek over hun nieuwe boek ‘De school als werkplaats‘. Eva en Martin zijn de oprichters van de Alan Turingschool in Amsterdam. Sinds januari 2022 een excellente school. Eva is hier schoolleider en Martin teamleider en leraar. Vanuit hun professionele werkpraktijk publiceren…

Lezen en de schoolleider

Wie kan lezen, heeft toegang tot een oneindig universum vol boeken en verhalen. Als je boeken over boeken leest, wat ik nog weleens doe, dan wordt in zulke boeken vaak het verhaal ‘De bibliotheek van Babel’ van Jorge Luis Borges aangehaald. Die bibliotheek, in Borges’ visie een labyrint, is een universum dat elk denkbaar boek…

Podcast: Hoe krijg je kinderen aan het lezen?

Praktijkkaart EducationLab Het leesniveau en de leesmotivatie van Nederlandse leerlingen is de afgelopen jaren gedaald volgens de PISA onderzoeken. Om het tij te keren lijkt een brede aanpak nodig. De Taalunie onderscheid vijf didactische sleutels die ieder een plek in het Nederlandse leesonderwijs zouden moeten hebben: functionaliteit, interactie, strategie-instructie, leesmotivatie en transfer. Maar hoe breng je…

Artikel: De school als werkplaats

Socioloog Richard Sennett (2014) schreef dat bijna iedereen een goed vakman kan worden. Daar is naast veel oefenen ook doelgerichte hulp en begeleiding door collega’s voor nodig. De samenwerking is een cruciaal onderdeel van het vakmanschap. De school als werkplaats, Martin Bootsma, JSW 7 2021

Implementeren kun je leren

Op scholen bestaat, bij teleurstellende resultaten, de neiging om snel een nieuwe aanpak of een nieuw hulpmiddel in te voeren. Worden de gewenste resultaten vervolgens niet snel bereikt, dan ligt het aan de aanpak of het hulpmiddel en wordt er snel iets nieuws of anders bedacht of aangeschaft. Maar de oorzaak van de tegenvallende resultaten…

Werken aan kwaliteit vanuit het perspectief van de professional

Kwaliteitszorg is voor veel leraren en docenten een ver-van-mijn-bed-show. Ze zijn druk bezig met dagelijkse beslommeringen voor de klas. De map met kwaliteitsdocumenten verschijnt tijdens audits of als de inspecteur de school bezoekt. En dat terwijl een goede kwaliteitsaanpak, vanuit het perspectief van de professional voor de klas, de werkdruk sterk kan verlagen en veel meer…

Stop de druk van buiten

Eva Naaijkens is schoolleider van de Alan Turingschool in Amsterdam en schrijver van het boek “En wat als we nu weer eens gewoon gingen lesgeven?” Stoppen betekent voor haar vooral niet beginnen aan allerlei extra onderwijsprogramma’s en juist focus aanbrengen op datgene waarvoor de school bedoeld is: lesgeven. Dat betekent ook, nee zeggen tegen druk…