Welkom

Wij zijn Eva Naaijkens en Martin Bootsma. In 2016 zijn we gestart met de Alan Turingschool in Amsterdam. Op onze school hebben we een Enigma-aanpak ingevoerd die ervoor zorgt dat veel processen in en rond school gestroomlijnd worden, zodat leraren hun werk optimaal kunnen uitvoeren. We brengen een kleine 50 jaar onderwijservaring samen. Eva is jarenlang directeur…

Een verwenteld schaap

Omdat leraren kampioen zijn in het organiseren van hun eigen werkdruk. In de tijd dat ik nog op Texel woonde en over het eiland rondrende alsof ik gedragen werd door de wind, heb ik menig schaap dat op haar rug lag rechtop gezet. Dat hoorde bij de opvoeding, zullen we maar zeggen. Als kind kreeg…

Doen leraren vakantiewerk?

Met enige verwondering volg ik op sociale media de gesprekken tussen leraren over het vergaderen tijdens de zomervakantie. Deze leraren praten over het feit dat ze onbetaald werk doen en veel overuren draaien. De activiteiten die worden genoemd zijn vergaderen, scholing en het inrichten van het klaslokaal. Ik volg het met gevoelens van treurnis. Want…

Het beste onderwijs-boek van 2018

‘En wat als we nu weer eens gewoon gingen lesgeven?’ is door de Landelijke Beroepsgroep voor Begeleiders in het Onderwijs verkozen tot het beste onderwijsboek van 2018. 

Wat zou Enigma kunnen betekenen voor jouw school?

Enigma is geen keurslijf, maar eerder een denkrichting.  Een kwaliteitsaanpak met kwaliteitskaarten en ambitiekaarten die je zelf school-eigen kunt maken. Deze elementen zijn verdeeld over de verschillende hoofdrolspelers in school; de leraar, passend onderwijs, de schoolleider, de leerling en de ouders. De belangrijkste voorwaarde is dat de processen die wij inrichten van waarde zijn voor…

Training, begeleiding of lezing over de Enigma-aanpak

Martin Bootsma en Eva Naaijkens bieden scholing en begeleiding voor leraren, schoolteams en schoolbesturen in het basisonderwijs, speciaal basisonderwijs, speciaal (voortgezet) onderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs. Wij hebben geen standaardaanbod met trainingen. Alle scholingsvragen zullen op maat worden beantwoord. Op basis van uw vragen wordt met u gezocht naar een geschikte vorm (lezing, workshop, ouderavond…

En wat als we nu weer eens gewoon gingen lesgeven?

Ons boek is getiteld: En wat als we nu weer eens gewoon gingen lesgeven.  In dit boek leggen we stapsgewijs uit hoe je een schoolorganisatie kunt inrichten waarbij de werkdruk laag is, het werkplezier hoog is en waarbinnen leraren zich maximaal kunnen richten op de ontwikkeling van hun vakmanschap. Wat in het boek staat beschreven is hoe onze school, de Alan…