Welkom

Wij zijn Eva Naaijkens en Martin Bootsma. In 2016 zijn we gestart met de Alan Turingschool in Amsterdam. Op onze school hebben we een Enigma-aanpak ingevoerd die ervoor zorgt dat veel processen in en rond school gestroomlijnd worden, zodat leraren hun werk optimaal kunnen uitvoeren. We brengen een kleine 50 jaar onderwijservaring samen. Eva is jarenlang directeur…

Enigma-aanpak op jouw school

Na de zomer de kwaliteitszorg op schoolniveau eens grondig aanpakken? We bieden scholen de mogelijkheid om een (online-)implementatietraject te volgen, waarbij u na een theoretische uiteenzetting van de uitgangspunten van de Enigma Kwaliteitsaanpak, de aanpak zelfstandig kan implementeren op schoolniveau. De training bestaat uit verschillende stappen die u geheel of gedeeltelijk kunt volgen. U kiest…

Van onderwijs op afstand, naar onderwijs in nabijheid

Kwaliteitskaart Heropening school De kaart heeft in eerste instantie het doel om als richtlijn te dienen voor de wijze waarop wij de school kunnen heropenen zodat wij onze onderwijstaak (sociaal-emotioneel, cognitief en vakinhoudelijk en) zo goed als mogelijk vorm en inhoud kunnen geven. Daarbij willen we de mogelijkheid om het coronavirus door te geven zo…

Lesgeven is een teamsport

Je wordt als leraar niet als vakman geboren. Iedereen die voor de klas staat of heeft gestaan, weet dat lesgeven veel vraagt. Wij vergelijken de complexiteit van het lesgeven weleens met het in de lucht houden van een grote hoeveelheid ronddraaiende bordjes op dunne stokjes. De circusartiest heeft hiervoor vaardigheden nodig, zoals concentratie, overzicht houden…

Standaardiseren

Bron: Leraar centraal, auteur Martin Bootsma. Uitgeverij Pica. In Leraar Centraal schrijft Martin Bootsma over het prachtige vak dat leerkrachten toch hebben. In een aantal van zijn vaak prikkelende verhalen komt zijn liefde voor lezen aan bod. Niet professioneel In dit blog zal ik uitleggen waarom het werken met standaarden in het onderwijs van groot belang is….

Masterclass Enigma-aanpak tijdens de coronacrisis

Omdat het door de coronacrisis niet mogelijk is om de geplande masterclasses Enigma op de Baander in Amersfoort doorgang te laten vinden, bieden wij de mogelijkheid om deze masterclass online te volgen.   De masterclass omvat drie onderdelen. Dit zijn: een inhoudelijke verkenning van de kwaliteitsaanpak; de rol van de expert-leraar in de schoolontwikkeling; implementatie en borging van Enigma in de schoolorganisatie. We…

Het beste onderwijs-boek van 2018

‘En wat als we nu weer eens gewoon gingen lesgeven?’ is door de Landelijke Beroepsgroep voor Begeleiders in het Onderwijs verkozen tot het beste onderwijsboek van 2018. 

Scholing, lezing of begeleiding

Martin Bootsma en Eva Naaijkens bieden scholing en begeleiding voor leraren, schoolteams en schoolbesturen in het basisonderwijs, speciaal basisonderwijs, speciaal (voortgezet) onderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs. Wij hebben geen standaardaanbod met trainingen. Alle scholingsvragen zullen op maat worden beantwoord. Op basis van uw vragen wordt met u gezocht naar een geschikte vorm (lezing, workshop, ouderavond…

En wat als we nu weer eens gewoon gingen lesgeven?

Ons boek is getiteld: En wat als we nu weer eens gewoon gingen lesgeven.  In dit boek leggen we stapsgewijs uit hoe je een schoolorganisatie kunt inrichten waarbij de werkdruk laag is, het werkplezier hoog is en waarbinnen leraren zich maximaal kunnen richten op de ontwikkeling van hun vakmanschap. Wat in het boek staat beschreven is hoe onze school, de Alan…