5 Tips om weer op te starten met het team

Hoe start je als schoolleiding weer op met je team in deze periode waarin alles onzeker is? Vijf tips over onze aanpak op de werkvloer.  1. Eerlijke en duidelijke communicatie  “Ouders en leraren en leerlingen hebben behoefte aan helderheid en houvast. Wat kan wel? Wat niet? Oudergesprekken? Schoolreisjes? Traktaties? Zorg dat je hen kaders en…

Welkom

Wij zijn Eva Naaijkens en Martin Bootsma. In 2016 zijn we gestart met de Alan Turingschool in Amsterdam. Op onze school hebben we een Enigma-aanpak ingevoerd die ervoor zorgt dat veel processen in en rond school gestroomlijnd worden, zodat leraren hun werk optimaal kunnen uitvoeren. We brengen een kleine 50 jaar onderwijservaring samen. Eva is jarenlang directeur…

Leesvaardigheid verbeteren

De leesvaardigheid van Nederlandse leerlingen staat onder druk, zo blijkt uit onderzoek. Zowel Pisa (2019) als de onderwijsinspectie (2020) kraakt harde noten over de vaardigheid van leerlingen om informatie uit teksten te halen. De kans is reëel dat een groot deel van onze jongeren laaggeletterd de school verlaat. Wat is hieraan te doen? Artikel: “Leesvaardigheid…

En wat als we nu weer eens gewoon gingen lesgeven in het voortgezet onderwijs?

Wij vinden dat de huidige tijd vraagt om een nieuwe kwaliteitsaanpak, waarbij de school een wendbare en creatieve organisatie is, en waarbinnen het team zelf keuzes maakt. Er is een duidelijke richting en er zijn duidelijke kaders, mét veel ruimte voor variatie en creativiteit. In de organisatie staat het primaire proces weer centraal en kunnen…

Enigma-aanpak op jouw school

We bieden scholen de mogelijkheid om volledig gebruik te kunnen maken van de kwaliteitsaanpak. Hiervoor ontvangt u één of twee Enigma trainingen, waardoor u in een korte tijd van start kunt gaan met Enigma in uw school en team. De basis van de kwaliteitsaanpak Aanschaf van materialen: U krijgt van ons het originele format waarmee…

Van probleem naar aanpak

Samen met professionals binnen de organisatie ben je steeds op zoek naar het oplossen van problemen en het borgen van processen. Onze kwaliteitskaarten zijn erop gericht om systematisch problemen aan te pakken. Daarbij zijn de fases van plannen, ervaren, meten, verklaren en bijstellen te onderscheiden. Deze fases kunnen in deze volgorde worden doorlopen, maar dat…

Lesgeven is een teamsport

Je wordt als leraar niet als vakman geboren. Iedereen die voor de klas staat of heeft gestaan, weet dat lesgeven veel vraagt. Wij vergelijken de complexiteit van het lesgeven weleens met het in de lucht houden van een grote hoeveelheid ronddraaiende bordjes op dunne stokjes. De circusartiest heeft hiervoor vaardigheden nodig, zoals concentratie, overzicht houden…

Standaarden

Bron: Leraar centraal, auteur Martin Bootsma. Uitgeverij Pica. In Leraar Centraal schrijft Martin Bootsma over het prachtige vak dat leerkrachten toch hebben. In een aantal van zijn vaak prikkelende verhalen komt zijn liefde voor lezen aan bod. Niet professioneel In dit blog zal ik uitleggen waarom het werken met standaarden in het onderwijs van groot belang is….

Masterclass Enigma-aanpak

De online-masterclass omvat drie onderdelen. Dit zijn: een inhoudelijke verkenning van de kwaliteitsaanpak; de rol van de expert-leraar in de schoolontwikkeling; implementatie en borging van Enigma in de schoolorganisatie. We zijn voornemens om bij voldoende belangstelling de masterclass op de volgende maandagen aan te bieden: Maandag 26 oktober 2020 van 9.30 – 12.30 uur (vol). Maandag 23 november 2020…

Het beste onderwijs-boek van 2018

‘En wat als we nu weer eens gewoon gingen lesgeven?’ is door de Landelijke Beroepsgroep voor Begeleiders in het Onderwijs verkozen tot het beste onderwijsboek van 2018. 

Nascholing

Martin Bootsma en Eva Naaijkens bieden scholing en begeleiding voor leraren, schoolteams en schoolbesturen in het basisonderwijs, speciaal basisonderwijs, speciaal (voortgezet) onderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs. Wij hebben geen standaardaanbod met trainingen. Alle scholingsvragen zullen op maat worden beantwoord. Op basis van uw vragen wordt met u gezocht naar een geschikte vorm (lezing, workshop, ouderavond…