Ambitiekaart Nationaal Plan Onderwijs

Met behulp van het NPO kunnen leerlingen en leerkrachten helpen om leervertragingen en andere problemen door corona aan te pakken. Zie: ambitiekaart Nationaal Plan Onderwijs

Podcast: Hoe krijg je kinderen aan het lezen?

Praktijkkaart EducationLab Het leesniveau en de leesmotivatie van Nederlandse leerlingen is de afgelopen jaren gedaald volgens de PISA onderzoeken. Om het tij te keren lijkt een brede aanpak nodig. De Taalunie onderscheid vijf didactische sleutels die ieder een plek in het Nederlandse leesonderwijs zouden moeten hebben: functionaliteit, interactie, strategie-instructie, leesmotivatie en transfer. Maar hoe breng je…

Artikel: De school als werkplaats

Socioloog Richard Sennett (2014) schreef dat bijna iedereen een goed vakman kan worden. Daar is naast veel oefenen ook doelgerichte hulp en begeleiding door collega’s voor nodig. De samenwerking is een cruciaal onderdeel van het vakmanschap. De school als werkplaats, Martin Bootsma, JSW 7 2021

Implementeren kun je leren

Op scholen bestaat, bij teleurstellende resultaten, de neiging om snel een nieuwe aanpak of een nieuw hulpmiddel in te voeren. Worden de gewenste resultaten vervolgens niet snel bereikt, dan ligt het aan de aanpak of het hulpmiddel en wordt er snel iets nieuws of anders bedacht of aangeschaft. Maar de oorzaak van de tegenvallende resultaten…

Werken aan kwaliteit vanuit het perspectief van de professional

Kwaliteitszorg is voor veel leraren en docenten een ver-van-mijn-bed-show. Ze zijn druk bezig met dagelijkse beslommeringen voor de klas. De map met kwaliteitsdocumenten verschijnt tijdens audits of als de inspecteur de school bezoekt. En dat terwijl een goede kwaliteitsaanpak, vanuit het perspectief van de professional voor de klas, de werkdruk sterk kan verlagen en veel meer…

Stop de druk van buiten

Eva Naaijkens is schoolleider van de Alan Turingschool in Amsterdam en schrijver van het boek “En wat als we nu weer eens gewoon gingen lesgeven?” Stoppen betekent voor haar vooral niet beginnen aan allerlei extra onderwijsprogramma’s en juist focus aanbrengen op datgene waarvoor de school bedoeld is: lesgeven. Dat betekent ook, nee zeggen tegen druk…

Blog: De dwarsfluit en de leraar

De ene dwarsfluit is de andere niet. Musici met ervaring en een goed ontwikkeld oor kunnen zonder veel moeite het verschil horen tussen dwarsfluiten die zijn gemaakt door de fabrikanten Haynes, Powell en Brannen, drie bedrijven in de omgeving van Boston. Dwarsfluiten die zijn geproduceerd door deze drie bedrijven worden gerekend tot de beste ter wereld. Het produceren van…

Blog: 5 Tips om weer op te starten met het team

Hoe start je als schoolleiding weer op met je team in deze periode waarin alles onzeker is? Vijf tips over onze aanpak op de werkvloer.  1. Eerlijke en duidelijke communicatie  “Ouders en leraren en leerlingen hebben behoefte aan helderheid en houvast. Wat kan wel? Wat niet? Oudergesprekken? Schoolreisjes? Traktaties? Zorg dat je hen kaders en…

Blog: Lesgeven is een teamsport

Je wordt als leraar niet als vakman geboren. Iedereen die voor de klas staat of heeft gestaan, weet dat lesgeven veel vraagt. Wij vergelijken de complexiteit van het lesgeven weleens met het in de lucht houden van een grote hoeveelheid ronddraaiende bordjes op dunne stokjes. De circusartiest heeft hiervoor vaardigheden nodig, zoals concentratie, overzicht houden…

Blog: Standaarden

Bron: Leraar centraal, auteur Martin Bootsma. Uitgeverij Pica. In Leraar Centraal schrijft Martin Bootsma over het prachtige vak dat leerkrachten toch hebben. In een aantal van zijn vaak prikkelende verhalen komt zijn liefde voor lezen aan bod. Niet professioneel In dit blog zal ik uitleggen waarom het werken met standaarden in het onderwijs van groot belang is….