De school als werkplaats is er!

Je kunt het al bestellen bij uitgeverij Pica: bestel direct In de school als werkplaats helpen leraren elkaar om het vakmanschap te ontwikkelen en te verbeteren. In onze eerder verschenen boeken – En wat als we nu weer eens gewoon gingen lesgeven? (po- en vo-versie) – wordt een duidelijke en veelgeprezen kwaliteitsaanpak voor scholen besproken. Deze kwaliteitsaanpak…

Mensen die het verschil maken kunnen en durven af te wijken van beleid

We zijn samen met onze collega’s Martine en Ingrid bezig onze aanpak voor meer- en hoogbegaafdheid te verbeteren. Het is een interessant proces, maar daar gaat dit blog niet over. Dit blog gaat over het belang van borgen en het werken met professionele standaarden. Als een razende vergaren en delen onze twee collega’s vol enthousiasme nieuwe kennis…

Literaire gesprekken + masterclass

Leerlingen op de basisschool lezen steeds minder. En daarnaast vinden ze lezen ook minder leuk dan vroeger (Pirls, 2016). Veel basisscholen zoeken naar manieren om het leesonderwijs op hun school te verbeteren. Literaire gesprekken is een effectieve methodiek om de kwaliteit van het leesonderwijs te verbeteren alsook het leesplezier van leerlingen te vergroten. In de…

Webinar diep lezen

Het begrijpend leesniveau van Nederlandse leerlingen daalt hard. Wat kunnen we doen om het tij te keren? In dit webinar geven hoogleraar Eliane Segers (UT) en leerkracht en leesexpert Heleen Bührs (Alan Turingschool) je inzichten uit wetenschap en praktijk. Vol concrete tips waarmee je direct aan de slag kunt op je eigen school! https://didactiefonline.nl/video/webinar-diep-lezen

Door een hoepeltje springen voor de eindtoets?

Het leesonderwijs op de Alan Turingschool in Amsterdam is evidence informed. Toch bleven de resultaten op de eindtoets achter. Tot de school de vraagstelling ging oefenen. Toen haalden 30% meer leerlingen het vereiste niveau. Meet de eindtoets op het gebied van leesvaardigheid de referentieniveaus taal wel voldoende of is het een hoepeltje dat we eind…

Kort, korter, kortst

Kortere teksten Een van de trends in het basisonderwijs is dat de teksten die kinderen lezen steeds korter worden. Dat kun je terugzien in de taalboeken en in de lesboeken voor de zaakvakken, maar ook in de toetsen van het leerlingvolgsysteem die kinderen zo’n twee keer per jaar maken. Neem nu Cito, een grote speler…

Proppen

Blog geschreven door Martin Bootsma: meesterlezer.wordpress.com Van de schrijver Theo Thijssen heb ik alles en het meeste zelfs dubbel of driedubbel. Lang voordat ik een pijpje krijt liet piepen op het ruwe oppervlak van een zwart schoolbord had ik zijn werk gelezen. Ergens tijdens mijn gang door het middelbaar onderwijs las ik zijn boeken. Mijn…

Podcast: De school als werkplaats

Vandaag zit ik aan tafel met Eva Naaijkens en Martin Bootsma. We gaan in gesprek over hun nieuwe boek ‘De school als werkplaats‘. Eva en Martin zijn de oprichters van de Alan Turingschool in Amsterdam. Sinds januari 2022 een excellente school. Eva is hier schoolleider en Martin teamleider en leraar. Vanuit hun professionele werkpraktijk publiceren…

Lezen en de schoolleider

Wie kan lezen, heeft toegang tot een oneindig universum vol boeken en verhalen. Als je boeken over boeken leest, wat ik nog weleens doe, dan wordt in zulke boeken vaak het verhaal ‘De bibliotheek van Babel’ van Jorge Luis Borges aangehaald. Die bibliotheek, in Borges’ visie een labyrint, is een universum dat elk denkbaar boek…