Aanbod

Leerlingen hebben recht op goed onderwijs

Onderzoek heeft uitgewezen dat elke leraar het verschil kan maken. En ook elke school.

De belangrijkste uitgangspunten

  • Het vakmanschap van de leraar staat centraal.
  • Er is duidelijkheid, richting en ruimte (visie).
  • Er is een goede balans tussen wat moet en mag.
  • Er is een professionele schoolcultuur.
  • De school werkt met professionele standaarden die van waarde zijn voor de school.


Een school met een hoge ambitie heeft baat bij een gestructureerde integrale aanpak. Dat betekent in de praktijk dat de school een duidelijke visie, koers en duidelijke gezamenlijke doelstellingen nodig heeft. Zonder dat geen kans op succes.

Die visie, koers en doelstellingen moeten uiteindelijk resulteren in concreet handelen in de klas: het primaire proces in het onderwijs. Professionele ontwikkeling is alleen mogelijk door het combineren van ervaring (wat werkt?) en theorie en onderzoek (evidence based).

Het boek En wat als we nu weer eens gewoon gingen lesgeven biedt een handvatten voor de kwaliteitsaanpak Enigma die een rol kan spelen bij het realiseren van de brede taakstelling van de school. Het is namelijk een aanpak die erop is gericht om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren en te borgen. Hierbinnen speelt de leraar de belangrijkste rol.