Nascholing

Leerlingen hebben recht op goed onderwijs

Onderzoek heeft uitgewezen dat elke leraar het verschil kan maken. En ook elke school.
Een school met een hoge ambitie heeft baat bij een gestructureerde integrale aanpak. Dat betekent in de praktijk dat de school een duidelijke visie, koers en duidelijke gezamenlijke doelstellingen nodig heeft. Zonder dat geen kans op succes.

De belangrijkste uitgangspunten zijn:

  • Het vakmanschap van de leraar staat centraal
  • Er is duidelijkheid, richting en ruimte (visie)
  • Er is een goede balans tussen wat moet en mag
  • Er is een professionele schoolcultuur
  • De school werkt met professionele standaarden die van waarde zijn voor de school

Martin, Eva, Ingrid en Heleen bieden scholen handvatten bij het ontwerpen, invoeren en borgen van een goede visie, koers en doelstellingen op gebied van:

  • Kwaliteitszorg
  • Kwaliteitscultuur
  • Thematisch werken
  • Effectief leesonderwijs

We maken daarbij gebruik van ervaring (wat werkt?) en theorie en onderzoek (evidence informed).