Training, begeleiding of lezing over de Enigma-aanpak

Martin Bootsma en Eva Naaijkens bieden scholing en begeleiding voor leraren, schoolteams en schoolbesturen in het basisonderwijs, speciaal basisonderwijs, speciaal (voortgezet) onderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs. Wij hebben geen standaardaanbod met trainingen. Alle scholingsvragen zullen op maat worden beantwoord. Op basis van uw vragen wordt met u gezocht naar een geschikte vorm (lezing, workshop, ouderavond of studiedag) en inhoud.  Om u een idee te geven van de mogelijkheden geef ik hieronder enkele voorbeelden van mogelijke scholingsactiviteiten.

Begeleiding schoolteam bij implementatie Enigma

De invoering van de Enigma-aanpak moet stapsgewijs en systemisch plaatsvinden. Scholen die met de aanpak gaan werken hebben meerdere jaren nodig om de kwaliteitsaanpak in te voeren en lopen daarbij tegen diverse problemen aan. Dit kunnen problemen zijn met het bepalen van de visie, het bepalen en vastleggen van de ambities en de vertaling van deze ambities naar het niveau van leerkracht, leerling, zorg en ouders.

Mogelijke inhouden:

  • Schoolleiding begeleiden bij formuleren visie en ambitie.
  • Begeleiding van het maken van de ambitie- en kwaliteitskaarten.

Begeleiding team met Lesson Study

Een kenmerk van de Enigma-aanpak is de focus op de professionalisering van de leraren. Een effectieve aanpak hierbij is Lesson Study. Het doorlopen van een cyclus van Lesson Study vraagt om een goede begeleiding, een heldere focus op doel en een strakke organisatie met betrekking tot de uitvoering. Als gecertificeerde begeleiders van Lesson Study kunnen we scholen begeleiding en training bieden.

Mogelijke inhouden:

  • Als procesbegeleiders het proces van Lesson Study opzetten en begeleiden.
  • Als inhoudelijke expert de inhoud van de cyclus monitoren en bijsturen.

Positioneren van expert-leraren

Binnen de Enigma-aanpak vervullen expert-leraren de rol van aanjagers van de verbetering van zowel het onderwijs als de leraren. Uitgangspunt is erkende ongelijkheid. Leraren verschillen van elkaar als het gaat om kennis, kunde en ervaring. Het is van belang om expert-leraren in positie te brengen en hen verantwoordelijkheid te geven binnen de kwalitatieve ontwikkeling van de school.

Mogelijke inhouden:

  • Schoolleiding begeleiden bij het positioneren van de expert-leraar.
  • Expert-leraren begeleiden bij het vorm en inhoud geven van hun rol binnen school.

Vragen over begeleiding door Martin, Eva of samenwerkingspartners? Vul het contactformulier in

Samenwerkingspartner Academica BC

Academica BC adviseurs Erik Meester, Alex Koks en Michel Freriks zijn gecertificeerd om trainingen voor scholen en besturen te begeleiden. Het Enigma kwaliteitsdenken sluit naadloos aan bij het High Performing School programma. En het schoolleider herregistratie programma Kennis en Kwaliteitsontwikkeling is op Enigma gebaseerd.

Binnen dit traject kunnen Martin en Eva op uw school langskomen en onze kennis en inzichten op zowel schoolleiders- als teamniveau delen.

Voor meer info: www.academicabusiness.college of a.koks@academicabusiness.college.

Telefoonnummer 020-5217411