Lezing over de Enigma-aanpak of schoolbegeleiding

Martin Bootsma en Eva Naaijkens bieden scholing en begeleiding voor leraren, schoolteams en schoolbesturen in het basisonderwijs, speciaal basisonderwijs, speciaal (voortgezet) onderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs. Wij hebben geen standaardaanbod met trainingen. Alle scholingsvragen zullen op maat worden beantwoord. Op basis van uw vragen wordt met u gezocht naar een geschikte vorm (lezing, workshop, ouderavond of studiedag) en inhoud.  Om u een idee te geven van de mogelijkheden geef ik hieronder enkele voorbeelden van mogelijke scholingsactiviteiten.

Begeleiding schoolteam bij implementatie Enigma

De invoering van de Enigma-aanpak moet stapsgewijs en systemisch plaatsvinden. Scholen die met de aanpak gaan werken hebben meerdere jaren nodig om de kwaliteitsaanpak in te voeren en lopen daarbij tegen diverse problemen aan. Dit kunnen problemen zijn met het bepalen van de visie, het bepalen en vastleggen van de ambities en de vertaling van deze ambities naar het niveau van leerkracht, leerling, zorg en ouders.

Mogelijke inhouden:

  • Schoolleiding begeleiden bij formuleren visie en ambitie.
  • Begeleiding van het maken van de ambitie- en kwaliteitskaarten.

Samenwerkingspartner Academica BC

Om scholen en schoolbesturen goed te kunnen begeleiden werken we samen met Academica BC. Adviseurs Alex Koks en Michel Freriks zijn gecertificeerd om trainingen voor scholen en besturen te begeleiden. Het Enigma kwaliteitsdenken sluit naadloos aan bij het High Performing School programma. En het schoolleider herregistratie programma Kennis en Kwaliteitsontwikkeling is op Enigma gebaseerd.

Binnen dit traject kunnen Martin en Eva op uw school langskomen en onze kennis en inzichten op zowel schoolleiders- als teamniveau delen.

Voor meer info: www.academicabusiness.college of a.koks@academicabusiness.college.

Telefoonnummer 020-5217411

Begeleiding van leraren

Voorbeeldlessen 

Het is mogelijk om Martin voorbeeldlessen op school te laten geven. Je kunt hierbij denken aan lessen volgens het EDI-model en lessen in Close Reading. Een of meerdere leraren kunnen dan in de klas aanwezig zijn om de les te bekijken en na afloop met Martin in gesprek te gaan over de didactische en pedagogische keuzes die tijdens de les worden gemaakt.

Mogelijke inhouden:

  • Voorbeeldlessen EDI.
  • Voorbeeldlessen Close Reading
  • Voorbeeldlessen Technisch Lezen buiten de methode om.

Ontwikkelplan voor leraren met lesobservaties

Verder kan Martin individuele leraren begeleiden bij hun professionele ontwikkeling. Je kunt hierbij denken aan klassenobservaties en het vaststellen van een ontwikkelingsplan van de betreffende leraar. Het gaat hierbij om maatwerk en dat kunnen we bieden.

Mogelijke inhouden:

  • Klassenobservaties met nagesprek en ontwikkelplan.
  • Theoretische en praktische ondersteuning bij de ontwikkeling van leraren.
  • Voorbeeldlessen op diverse onderdelen van het curriculum.

Vragen over begeleiding door Martin, Eva of samenwerkingspartners? Vul het contactformulier in