Boeken

Op veler verzoek: de VO-editie!

En wat als we nu weer eens gewoon gingen lesgeven in het voortgezet onderwijs?

In deze vo-editie van En wat als we nu weer eens gewoon gingen lesgeven? schetsen Martin Bootsma en Eva Naaijkens wat het betekent als de schoolleiding verantwoordelijkheid neemt voor de kwaliteit van het primaire proces, zoals zij dat eerder overtuigend deden in hun zeer succesvolle boek voor het primair onderwijs.

Uit het voorwoord van René Kneyber

Bestellen: En wat als we nu weer eens gewoon gingen lesgeven in het voortgezet onderwijs?

En wat als we nu weer eens gewoon gingen lesgeven? 

In het boek En wat als we nu weer eens gewoon gingen lesgeven? leggen we stapsgewijs uit hoe je een schoolorganisatie kunt inrichten waarbij de werkdruk laag is, het werkplezier hoog is en waarbinnen leraren zich maximaal kunnen richten op de ontwikkeling van hun vakmanschap. Wat in het boek staat beschreven is hoe onze school, de Alan Turingschool in de praktijk werkt. Omdat we zelf vanuit de principes die in het boek staan beschreven een school hebben opgericht en leiden, weten we dat onze aanpak in de onderwijspraktijk succesvol is.

Bestellen: En wat als we nu weer eens gewoon gingen lesgeven?

Leraar Centraal

Bestellen: Leraar Centraal