De school als werkplaats

In de school als werkplaats helpen leraren elkaar om het vakmanschap te ontwikkelen en te verbeteren. 

In onze eerder verschenen boeken – En wat als we nu weer eens gewoon gingen lesgeven? (po- en vo-versie) – wordt een duidelijke en veelgeprezen kwaliteitsaanpak voor scholen besproken. Deze kwaliteitsaanpak kun je zien
als het fundament voor het verbeteren en behouden van de kwaliteit van het onderwijs.


Naast een kwaliteitsaanpak is ook een goede kwaliteitscultuur nodig om leerlingen het onderwijs te bieden dat zij nodig hebben. Leraren werken vanuit een gedeelde visie aan goed onderwijs. Binnen een leercultuur wordt op verschillende manieren met elkaar samengewerkt en leraren creëren, delen en borgen nieuwe kennis. Herhaling, regelmaat, vertrouwde en vaste patronen zorgen ervoor dat leraren in de school als werkplaats rust ervaren. Net zoals in de ouderwetse werkplaatsen de gang van gezel tot meester werd gemaakt, wordt een leraar in de school als werkplaats vaardig door oefening en begeleiding.


Andere belangrijke aspecten die de kwaliteit van de leercultuur bepalen, zijn onder andere de rol van de schoolleider, teamontwikkeling, professionele ruimte en professionele standaarden. Dat de inhoud van dit boek gestoeld is in de werkpraktijk, blijkt uit de voorbeelden omtrent de implementatie van een nieuwe basisaanpak, de wijze waarop effectief leesonderwijs vorm krijgt en hoe een bestaande methodiek passend voor de school gemaakt wordt.

Je kunt het boek De school als werkplaats bestellen bij uitgeverij Pica: 

‘Eindelijk een boek dat het vakmanschap van leraar en schoolleider centraal zet! Moeiteloos schakelen de auteurs tussen kennis en praktijk, tussen inzichten en de klas. Hierdoor wordt ook de meer taaie materie herkenbaar, krijgt dit een duidelijk handelingsperspectief en zet het aan tot actie.’
– Prof. dr. Inge de Wolf, EducationLab