Effectief leesonderwijs voor het jonge kind 

Maaike en Eva stellen dat kwalitatief hoogwaardige instructie in de onderbouw juist een positief effect heeft op gelijke kansen. Dat start bijvoorbeeld al met rijke taal. Het maakt nogal wat uit hoe je praat met kinderen tijdens de les (woordkeuze, spreken in volledige zinnen) en welke thema’s je selecteert per onderwijsperiode en hoe je hiermee met leerlingen aan de slag gaat.

Gelijke kansen

De ambitie van elke school moet zijn om elke leerling goed te leren lezen. Door ze de veelzijdigheid van boeken en verhalen te tonen, maken we echte lezers van ze. Dit vraagt om het nodige vakmanschap van jou als leraar en van veel kennis over de diverse aspecten van het leesonderwijs. Je moet als leraar elke mogelijkheid aan weten te grijpen in de klas. Goed kunnen luisteren is een belangrijke tussenstap naar beter begrijpend kunnen lezen. Leesonderwijs start daarom op de basisschool vanaf groep 1.  

Wat mag je verwachten van deze cursus? In twee bijeenkomsten van 3 uur vertellen we je de kenmerken van effectief leesonderwijs aan het jonge kind. We laten zien welke aanpak werkt en laten je ermee oefenen. We besteden aandacht aan het voorbereidend lezen en de doorgaande leerlijn binnen de school, van begrijpend luisteren naar begrijpend lezen.  

Bijeenkomst 1: We leggen uit hoe je op een planmatige wijze kunt werken aan effectief leesonderwijs in een doorgaande leerlijn en in betekenisvolle context. Hoe gebruik je thema’s bij het leesonderwijs? Hoe kies je goede boeken en teksten? Waar moet je op letten bij het kiezen van teksten? Welke lesvoorbereiding is nodig en wat verwacht je van de kinderen aan het eind van een leesles?  

Bijeenkomst 2: We vertellen over de doorgaande leerlijn naar groep 3 en hoe je kunt voortbouwen op de kennis die de leerlingen hebben opgedaan in groep 1/2. Tussen de twee bijeenkomsten heb je geoefend met het werken met rijke teksten. In deze bijeenkomst laten we meer handvatten en werkvormen zien om tot een nog beter tekstbegrip te komen. Welke verwerkingsvormen zijn geschikt bij welke tekst? We laten veel voorbeelden zien en gaan er praktisch mee aan de slag. 

Data:  9 en 23 oktober 2024 van 14.30 tot 17.30 uur  

Voor wie 
· Leraar onderbouw (groep 1 t/m 3) · po, so, s(b)o  
· Expert-leraar/specialist ib-er 

Kosten: 250 euro 

Locatie: Alan Turingschool Amsterdam, Poolstraat 2