Effectief leesonderwijs – Cursus

Het gaat in Nederland niet goed met de leesvaardigheid van onze leerlingen. Bovendien vinden veel leerlingen lezen niet leuk. Goed kunnen lezen én begrijpen wat je leest zijn zaken die noodzakelijk zijn om later goed te kunnen functioneren in deze complexe, talige samenleving. De ambitie van elke school zou dan ook moeten zijn om elke leerling goed te leren lezen en, door ze de veelzijdigheid van boeken en verhalen te tonen, echte lezers van ze te maken.

Dit vraagt om het nodige vakmanschap van jou als leraar en van veel kennis over de diverse aspecten van het leesonderwijs. In een interessante en uitdagende cursus van vier bijeenkomsten nemen we je mee in het vormgeven van effectief leesonderwijs. Kern hierbij is dat begrijpend lezen niet als apart vak gezien moet worden, maar onderdeel zou moeten zijn van het zaakvakonderwijs en literatuuronderwijs. En dat jij als leraar elke mogelijkheid weet aan te grijpen om in de klas te werken met goede teksten.

Wat mag je van deze cursus verwachten? In vier online-bijeenkomsten worden veel facetten van het leesonderwijs besproken en geoefend. Je bereidt lessen en activiteiten voor die je uitvoert in de klas en die aansluiten bij het curriculum dat je school hanteert. Bovendien weet je na de cursus veel over leesonderwijs in een doorgaande lijn, waardoor je als expert in school een rol zou kunnen spelen om het gehele leesonderwijs naar een hoger niveau te tillen.

Bijeenkomst 1:

In de eerste bijeenkomst hebben we het over het belang van kennisopbouw bij leerlingen. Ook kijken we naar wat onderzoeken zeggen over het vormgeven van effectief leesonderwijs. We maken de koppeling tussen het leesonderwijs en zaakvakonderwijs en bereiden lessen voor die direct toepasbaar zijn in de praktijk.

Bijeenkomst 2:

Een les staat of valt met het selecteren van een kwalitatief goede tekst. Uit een rijke tekst is meer te halen dan uit de teksten die over het algemeen gebruikt worden in de leesmethodes. In deze bijeenkomst gaan we dieper in op het selecteren van teksten. Wanneer is een tekst een goede tekst? Waar vind je deze teksten? Waar moet ik allemaal op letten bij het selecteren van een tekst?

https://didactiefonline.nl/video/webinar-diep-lezen expert-leraar Heleen Buhrs en hoogleraar Eliane Segers (UT)

Bijeenkomst 3:

Lezen is meer dan enkel kennis vergaren. In deze bijeenkomst laten we je zien hoe je leerlingen mee kunt nemen en kunt enthousiasmeren voor de liefde van het lezen. We kijken naar mooie boeken die je met je leerlingen samen zou kunnen lezen en je leert hoe je gesprekken over boeken vormgeeft. Het voeren van literaire gesprekken zorgt voor leesplezier bij leerlingen en tegelijkertijd blijkt uit onderzoek dat het voeren van gesprekken zorgt dat leerlingen betere begrijpend lezers worden.

Bijeenkomst 4:

In de laatste bijeenkomst kijken we naar het implementeren van effectief leesonderwijs in de schoolorganisatie. We formuleren ambities en een plan van aanpak om de aanpak te borgen in de organisatie. De rol van jou als toekomstig expert op het gebied van leesonderwijs is daarin belangrijk.

Doelgroep

  • Expert-leraar/specialist
  • Leraar middenbouw po, bovenbouw po
  • po, (v)so, s(b)o

Prijs

De kosten bedragen € 500 per deelnemer.
Annulering kan tot twee weken voor aanvang van de online-cursus kosteloos geschieden. 
Zie onze algemene voorwaarden.

Data en tijdsinvestering:

  • 16 oktober
  • 13 november
  • 27 november  
  • 11 december

De online cursus wordt op 4 woensdagmiddagen van 15.00 tot 17.30 uur

Door wie?

De bijeenkomsten worden verzorgd door Heleen Buhrs.

Intresse?