En wat als we nu weer eens gewoon gingen lesgeven in het vo?

Podcast opgenomen door René Kneyber

Wij vinden dat de huidige tijd vraagt om een nieuwe kwaliteitsaanpak, waarbij de school een wendbare en creatieve organisatie is, en waarbinnen het team zelf keuzes maakt. Er is een duidelijke richting en er zijn duidelijke kaders, mét veel ruimte voor variatie en creativiteit. In de organisatie staat het primaire proces weer centraal en kunnen docenten hun tijd besteden aan de leerlingen, zodat die zich optimaal kunnen ontwikkelen. Binnen deze organisatie, die wordt gedreven door ambities, is er voldoende tijd en ruimte voor docenten om hun vakmanschap verder te ontwikkelen. Docenten kunnen zich voornamelijk richten op die gebieden waar hun kennis, kunde en vaardigheid het hardst nodig zijn en dat zorgt ervoor dat ze meer voldoening en energie uit hun werk halen.

In dit boek bieden Martin Bootsma en Eva Naaijkens een eenvoudige en efficiënte, schoolbrede kwaliteitsaanpak, die het onderwijs leuker, interessanter en beter maakt. Hierbij wordt uitgegaan van de ontplooiing van vakmanschap en professionaliteit: iedereen is betrokken bij de ontwikkeling van de kennis en kunde van het team, zodat een school het verschil kan maken voor haar leerlingen.

Verschijnt in 26 november 2020

https://www.uitgeverijpica.nl/titels/onderwijs/onderwijsmanagement/en-wat-als-we-nu-weer-eens-gewoon-gingen-lesgeven-in-het-voortgezet-onderwijs-pica