Kwaliteitszorg: Enigma-aanpak

Meer informatie over onze kwaliteitsaanpak

Enigma is een schoolbrede kwaliteitsaanpak die bijdraagt aan een sterke schoolorganisatie. Deze aanpak maakt het onderwijs leuker, interessanter en beter. Het kan een leidraad zijn voor leraren en schoolleiders om de visie van de school daadwerkelijk uit te voeren, overzicht te houden, de werkdruk te verlagen en de schoolprocessen te versterken. Het is een fundering voor het verbeteren en behouden van de kwaliteit van het onderwijs. Het geeft een team houvast bij het maken van keuzes en het planmatig uitwerken, evalueren en borgen daarvan.

Twee sporen

  • Spoor 1 is gericht op vakmanschap en professionaliteit. Wij zijn ervan overtuigd dat een school waar leraren zich optimaal kunnen ontwikkelen en de ruimte krijgen om hun vakmanschap te ontplooien, een school is die het verschil voor de leerlingen zal maken.
  • Spoor 2 is gericht op het vormen van de basis van de kwaliteitsaanpak. Dit is het beschrijven en vastleggen van processen die daadwerkelijk waarde toevoegen aan de school. Deze processen samen vormen bovendien een instrument voor interne en externe verantwoording. De aanpak brengt een continu proces op gang van doelen stellen, in beeld brengen waar je staat, borgen wat goed is en werken aan wat beter kan.

Enigma is geen keurslijf, maar eerder een denkrichting. Een kwaliteitsaanpak met kwaliteitskaarten en ambitiekaarten die je zelf school-eigen kunt maken.

De volgende vijf uitgangspunten zijn zichtbaar:

  • Het vakmanschap van de leraar staat centraal.
  • Er is duidelijkheid, richting en ruimte (visie).
  • Er is een goede balans tussen wat moet en mag.
  • Er is een professionele schoolcultuur.
  • De school werkt met professionele standaarden die van waarde zijn voor de school.

Op ambitiekaarten staat wat je als school wilt bereiken, welke stappen je zet om daar te komen en wat je daarvoor nodig hebt.
De kwaliteitskaarten beschrijven over het algemeen eenvoudige, alledaagse situaties en geven aan hoe je als schoolteam hieraan vorm kunt geven.

Voorbeeld kwaliteit- en ambitiekaarten:

Kwaliteitskaart Rapporten

Kwaliteitskaart Noodplan schoolsluiting coronavirus

Kwaliteitskaart schoolopening

Begrijpend lezen en luisteren.

Downloads
Bij dit boek En wat als we nu weer eens gewoon gingen lesgeven? horen een aantal praktische bijlagen, die je – als je het boek hebt aangeschaft – kosteloos kunt downloaden. Het wachtwoord vind je in het boek. Veel succes!