Van probleem naar aanpak

Samen met professionals binnen de organisatie ben je steeds op zoek naar het oplossen van problemen en het borgen van processen. Onze kwaliteitskaarten zijn erop gericht om systematisch problemen aan te pakken. Daarbij zijn de fases van plannen, ervaren, meten, verklaren en bijstellen te onderscheiden. Deze fases kunnen in deze volgorde worden doorlopen, maar dat gebeurt meestal niet. Het zijn eerder logische dan chronologische fases. Een probleem wordt doorgaans zoekend en tastend opgelost, waarbij uiteindelijk toch alle logische fases zijn doorlopen.

Een school die ervoor kiest om te gaan werken met de ambitie- en kwaliteitskaarten gaat goed na wat de knelpunten zijn die een eventuele succesvolle invoering in de weg staan. Het is dan ook van belang om te analyseren welke processen in de school waarde toevoegen en vervolgens welke urgentie hebben. Een school die werkt met de Enigma-aanpak is continu bezig de belangrijkste knelpunten binnen de (processen van de) school te inventariseren, op te lossen én te verbeteren.

Behoud wat goed gaat, richt je op de knelpunten binnen de school en los deze op. Bepaal wat van waarde is voor het team, leerlingen, ouders en partners. Val docenten niet lastig met processen waarmee ze niets of weinig van doen hebben en leg processen die vanzelfsprekend goed lopen niet ook nog eens vast.