Van onderwijs op afstand, naar onderwijs in nabijheid

Kwaliteitskaart Heropening school

De kaart heeft in eerste instantie het doel om als richtlijn te dienen voor de wijze waarop wij de school kunnen heropenen zodat wij onze onderwijstaak (sociaal-emotioneel, cognitief en vakinhoudelijk en) zo goed als mogelijk vorm en inhoud kunnen geven. Daarbij willen we de mogelijkheid om het coronavirus door te geven zo veel als mogelijk beperken. We streven naar een school als zone ‘veilige zone’ voor leerlingen en medewerkers.

De in de kwaliteitskaart benoemende onderdelen zijn overwegingen, gedachten en mogelijke tips die bij het maken van een plan heropening van de (basis)school gebruikt kunnen worden. Allerlei verschillende elementen zijn van invloed op de uitwerking van het plan op schoolniveau.

De invulling is afhankelijk van:

  • Het RIVM/GGD-advies.
  • Afspraken op bestuursniveau.
  • Afspraken op schoolniveau (ouders en leraren).

Deze kaart is gemaakt door Martin Bootsma en Eva Naaijkens. Lees meer over onze Enigma-kwaliteitsaanpak in het boek En wat als we nu weer eens gewoon gingen lesgeven?  Wil je ons bedanken? Doe een donatie aan Stichting Zorg na Werk in Coronazorg. Ze willen de financiële gevolgen van onverhoopt overlijden of arbeidsongeschiktheid voor zorgmedewerkers verzachten. Dank daarvoor! Groet Eva en Martin.