Masterclass Enigma-aanpak vo

Masterclass Enigma-aanpak vo

De masterclass Enigma-aanpak VO omvat drie lezingen.

Dit zijn:

1. Een inhoudelijke verkenning van de kwaliteitsaanpak

  • Wat is kwaliteitszorg
    In de masterclass wordt veel aandacht besteed aan kwaliteitszorg in het onderwijs. We behandelen hoe je systematisch de kwaliteit van het onderwijs kunt bewaken, welke maatregelen je kunt nemen om de kwaliteit te behouden en hoe je deze zo nodig kunt verbeteren.
  • Ambitie- en kwaliteitskaarten
    Hoe kun je concreet de visie vertalen naar werkbare doelen?

2. De rol van de expert-leraar in de schoolontwikkeling

Expert-leraren verschillen van andere leraren ‘wat betreft hun impact op het leren en de resultaten van de leerlingen’ (Hattie, 2013). Maar hoe maakt de expert-leraar het verschil binnen de school? Hoe vindt en positioneer je een expert-leraar? En kan iedereen een expert-leraar zijn?

3. Implementatie en borging

Implementeren is een procesmatige en planmatige invoering van een nieuw systeem, of model. Je wil de gekozen aanpak integreren in het praktisch handelen en inbedden in de schoolorganisatie als geheel.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Marit van Daal: maritvandaal@gmail.com

Kosten: 950 euro per dagdeel

We streven ernaar om de masterclass in kleine groepen aan te bieden. De maximale groepsgrootte is 16 deelnemers.

Voor wie?

De masterclass is bedoeld voor iedereen werkzaam in het vo zoals docenten, sectievoorzitters, teamleiders, vakgroepvoorzitters, werkgroepleiders, schoolleiders en zorgcoördinatoren.