Kwaliteitszorg en Kwaliteitscultuur- Masterclass

De online-masterclass Enigma-aanpak omvat drie lezingen. Dit zijn:

1. Een inhoudelijke verkenning van de kwaliteitsaanpak

  • Wat is kwaliteitszorg

In de masterclass wordt veel aandacht besteed aan kwaliteitszorg in het onderwijs. We behandelen hoe je systematisch de kwaliteit van het onderwijs kunt bewaken, welke maatregelen je kunt nemen om de kwaliteit te behouden en hoe je deze zo nodig kunt verbeteren.

  • Ambitie- en kwaliteitskaarten
    Hoe kun je concreet de visie vertalen naar werkbare doelen?

2. De rol van de expert-leraar in de schoolontwikkeling

Expert-leraren verschillen van andere leraren ‘wat betreft hun impact op het leren en de resultaten van de leerlingen’ (Hattie, 2013). Maar hoe maakt de expert-leraar het verschil binnen de school? Hoe vind en positioneer je een expert-leraar? En kan iedereen een expert-leraar zijn?

3. Implementatie en borging van Enigma 

Implementeren is een procesmatige en planmatige invoering van een nieuw systeem, of model. Je wilt de gekozen aanpak integreren in het praktisch handelen en inbedden in de schoolorganisatie als geheel. Daarbij is het belangrijk om een professionele standaard neer te zetten. Die geeft richting aan de ontwikkeling van het vakmanschap van de leraar en zorgt ervoor dat er binnen de schoolorganisatie door iedereen, vanuit de professionele standaard, kan worden samengewerkt.

Doelgroep

  • Schoolleider
  • Expert-leraar/specialist
  • Intern begeleider
  • po, (v)so, s(b)o

Prijs

Kosten masterclass per 1 augustus 2021: €150 euro per deelnemer.

Voor wie?

De masterclass is bedoeld voor schoolleiders, intern begeleiders, expert-leraren en teamleiders.

Data en tijdsinvestering

Per online-bijeenkomst van 3 uur wordt een tijdsinvestering van 1 uur gevraagd voor de voorbereiding.

Maandag 19 juni 2023 van 12.30 tot 15.30 uur (VOL)

Maandag 12 juni 2023 van 12.30 tot 15.30 uur (VOL)

Maandag 11 september 2023 van 12.30 tot 15.30 uur (VOL)

Maandag 27 november 2023 van 12.30 tot 15.30 uur

Door wie? 

De bijeenkomst wordt verzorgd door Martin Bootsma en Eva Naaijkens

Annuleren

Annulering kan tot twee weken voor aanvang van de online-cursus kosteloos geschieden. Zie onze algemene voorwaarden .

Schrijf je nu in voor de online masterclass van 27 november 2023