Masterclass po

De online-masterclass Enigma-aanpak omvat drie lezingen. Dit zijn:

1. Een inhoudelijke verkenning van de kwaliteitsaanpak

  • Wat is kwaliteitszorg

In de masterclass wordt veel aandacht besteed aan kwaliteitszorg in het onderwijs. We behandelen hoe je systematisch de kwaliteit van het onderwijs kunt bewaken, welke maatregelen je kunt nemen om de kwaliteit te behouden en hoe je deze zo nodig kunt verbeteren.

  • Ambitie- en kwaliteitskaarten
    Hoe kun je concreet de visie vertalen naar werkbare doelen?

2. De rol van de expert-leraar in de schoolontwikkeling

Expert-leraren verschillen van andere leraren ‘wat betreft hun impact op het leren en de resultaten van de leerlingen’ (Hattie, 2013). Maar hoe maakt de expert-leraar het verschil binnen de school? Hoe vind en positioneer je een expert-leraar? En kan iedereen een expert-leraar zijn?

3. Implementatie en borging van Enigma 

Implementeren is een procesmatige en planmatige invoering van een nieuw systeem, of model. Je wilt de gekozen aanpak integreren in het praktisch handelen en inbedden in de schoolorganisatie als geheel.

Data:

  • Maandag 12 april 2021 9.30-12.30 uur (vol).
  • maandag 17 mei 2021 9.30-12.30 uur (vol)
  • Maandag 14 juni 2021 9.30-12.30 uur (vol)
  • Maandag 30 augustus 9.30-12.30 uur

We horen graag van je of je aan een van de masterclasses wilt deelnemen. Meld je aan door een mail te sturen naar enigmaonderwijs@gmail.com

Kosten: €100 euro per deelnemer. De materialen die nodig zijn om de masterclass te kunnen volgen worden vooraf toegestuurd. We streven ernaar om de masterclass in kleine groepen aan te bieden. De maximale groepsgrootte zal 12-16 deelnemers zijn.

Voor wie?

De masterclass is bedoeld voor schoolleiders, intern begeleiders, expert-leraren en teamleiders.

Martin Bootsma en Eva Naaijkens verzorgen deze masterclass.