Masterclass Enigma-aanpak

De online-masterclass Enigma-aanpak omvat drie lezingen. Dit zijn:

1. Een inhoudelijke verkenning van de kwaliteitsaanpak

 • Wat is kwaliteitszorg

In de masterclass wordt veel aandacht besteed aan kwaliteitszorg in het onderwijs. We behandelen hoe je systematisch de kwaliteit van het onderwijs kunt bewaken, welke maatregelen je kunt nemen om de kwaliteit te behouden en hoe je deze zo nodig kunt verbeteren.

 • Ambitie- en kwaliteitskaarten
  Hoe kun je concreet de visie vertalen naar werkbare doelen?

2. De rol van de expert-leraar in de schoolontwikkeling

Expert-leraren verschillen van andere leraren ‘wat betreft hun impact op het leren en de resultaten van de leerlingen’ (Hattie, 2013). Maar hoe maakt de expert-leraar het verschil binnen de school? Hoe vind en positioneer je een expert-leraar? En kan iedereen een expert-leraar zijn?

3. Implementatie en borging van Enigma 

Implementeren is een procesmatige en planmatige invoering van een nieuw systeem, of model. Je wilt de gekozen aanpak integreren in het praktisch handelen en inbedden in de schoolorganisatie als geheel. Daarbij is het belangrijk om een professionele standaard neer te zetten. Die geeft richting aan de ontwikkeling van het vakmanschap van de leraar en zorgt ervoor dat er binnen de schoolorganisatie door iedereen, vanuit de professionele standaard, kan worden samengewerkt.

Doelgroep

 • Schoolleider
 • Expert-leraar/specialist
 • Intern begeleider
 • po, (v)so, s(b)o

Prijs

Kosten masterclass per 1 augustus 2021: €150 euro per deelnemer.

Voor wie?

De masterclass is bedoeld voor schoolleiders, intern begeleiders, expert-leraren en teamleiders.

Data en tijdsinvestering

Per online-bijeenkomst van 3 uur wordt een tijdsinvestering van 1 uur gevraagd voor de voorbereiding.

 • Woensdag 5 oktober 2022 van 9.30 tot 12.30 (VOL)
 • Maandag 7 november 2022 van 9.30 tot 12.30 uur (VOL)
 • Maandag 16 januari 2023 van 9.30 tot 12.30 uur (VOL)
 • Maandag 13 maart 2023 van 9.30 tot 12.30 uur

Door wie? 

De bijeenkomst wordt verzorgd door Martin Bootsma en Eva Naaijkens

Annuleren

Annulering kan tot twee weken voor aanvang van de online-cursus kosteloos geschieden. Op deze overeenkomst tussen u en Enigma Onderwijs zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.  

Schrijf je nu in voor de online masterclass van 13 maart 2023