Kwaliteitszorg -Masterclass

Online Masterclass


Enigma Kwaliteitsaanpak is een schoolbrede kwaliteitsaanpak die bijdraagt aan een sterke schoolorganisatie. Deze aanpak maakt het onderwijs leuker, interessanter en beter. Het kan een leidraad zijn voor leraren en schoolleiders om de visie van de school daadwerkelijk uit te voeren, overzicht te houden, de werkdruk te verlagen en de schoolprocessen te versterken. Het is een fundering voor het verbeteren en behouden van de kwaliteit van het onderwijs. Het geeft een team houvast bij het maken van keuzes en het planmatig uitwerken, evalueren en borgen daarvan.

De volgende vijf uitgangspunten zijn zichtbaar:

 • Het vakmanschap van de leraar staat centraal.
 • Er is duidelijkheid, richting en ruimte (visie).
 • Er is een goede balans tussen wat moet en mag.
 • Er is een professionele schoolcultuur.
 • De school werkt met professionele standaarden die van waarde zijn voor de school.

De online-masterclass Enigma-aanpak omvat:

1. Een inhoudelijke verkenning van de kwaliteitsaanpak

 • Wat is kwaliteitszorg?

In de masterclass wordt veel aandacht besteed aan kwaliteitszorg in het onderwijs. We behandelen hoe je systematisch de kwaliteit van het onderwijs kunt bewaken, welke maatregelen je kunt nemen om de kwaliteit te behouden en hoe je deze zo nodig kunt verbeteren.

2. De rol van de expert-leraar in de schoolontwikkeling

Expert-leraren verschillen van andere leraren ‘wat betreft hun impact op het leren en de resultaten van de leerlingen’ (Hattie, 2013). Maar hoe maakt de expert-leraar het verschil binnen de school? Hoe vind en positioneer je een expert-leraar? En kan iedereen een expert-leraar zijn?

3. Implementatie en borging  

Implementeren is een procesmatige en planmatige invoering van een nieuw systeem, of model. Je wilt de gekozen aanpak integreren in het praktisch handelen en inbedden in de schoolorganisatie als geheel. Daarbij is het belangrijk om een professionele standaard neer te zetten. Die geeft richting aan de ontwikkeling van het vakmanschap van de leraar en zorgt ervoor dat er binnen de schoolorganisatie door iedereen, vanuit de professionele standaard, kan worden samengewerkt.

Doelgroep

 • Schoolleider
 • Expert-leraar/specialist
 • Intern begeleider
 • po, (v)so, s(b)o

Prijs

Kosten masterclass per 1 augustus 2021: €150 euro per deelnemer.

Data en tijdsinvestering

 • Maandag 27 november 2023 van 12.30 tot 15.30 uur (VOL)
 • Maandag 4 december 2023 van 12.30 tot 15.30 uur (VOL)
 • Maandag 27 mei 2024 van 12.30 tot 15.30 uur.

Annulering kan tot twee weken voor aanvang van de online-cursus kosteloos geschieden. Zie onze algemene voorwaarden.

Door wie

De bijeenkomst wordt verzorgd door Martin Bootsma en Eva Naaijkens

Schrijf je nu in voor de online masterclass van 27 mei 2024

Aantal deelnemers (vereist)