Thematisch werken – Online masterclass

Veel basisscholen werken thematisch. Traditionele vakken als geschiedenis, aardrijkskunde, natuur en techniek worden samengevoegd vanuit het idee dat als je lesstof in een vakoverstijgende samenhang aanbiedt, het betekenisvoller wordt. Dit sluit aan bij wat onderwijskundige Lionel Elvin die, vrij vertaald, ooit opmerkte: ‘Als je een uur door de natuur wandelt, krijg je niet de eerste drie kwartier alleen bloemen voorgeschoteld en het laatste alleen dieren.’ Daarnaast weten we inmiddels ook dat hoe meer begrijpend lezen wordt geïntegreerd in vakken zoals wereldoriëntatie, des te beter leerlingen leren lezen. Maar hoe bouw je een thema zo op dat leerlingen veel leren en de lesstof actief leren toepassen? 

Schrijf je nu in voor onze online masterclass, gebaseerd op ons boek “Bijna alles wat je moet weten over thematisch onderwijs”. Deze masterclass is speciaal ontworpen voor leraren, onderwijsprofessionals en schoolleiders die gepassioneerd zijn over innovatief en effectief lesgeven en waarin je antwoord krijgt op de vraag hoe je thematisch onderwijs op jouw school kunt vormgeven.

De online-masterclass omvat:

Onze masterclass neemt je mee op een reis door drie essentiële pijlers van thematisch onderwijs:

1. Theoretische onderbouwing: Tijdens de eerste presentatie leggen we uit welke theorieën ten grondslag liggen aan thematisch onderwijs. We bespreken de inzichten van E.D. Hirsch en de theorie van Marzano en leggen uit hoe je deze kunt vertalen naar de praktijk. Marzano ontwikkelde een model dat het leren in vijf dimensies onderverdeelt (Marzano en Miedema, 2023): 1) zin in leren krijgen: motivatie, 2) nieuwe kennis verwerven en integreren in wat je al weet, 3) deze nieuwe kennis verbreden en verdiepen, 4) met deze kennis onderzoek doen, en 5) leren jezelf te reguleren: reflectie.

2. Het ontwerpen van een lessenserie voor een thema: Tijdens de tweede presentatie nemen we je mee in het proces van het ontwerpen van een lessenserie en een thema. We doorlopen samen een aantal stappen waarmee je abstracte kern- en tussendoelen vertaalt naar concrete leerdoelen voor je leerlingen. Vervolgens laten we zien hoe je deze leerdoelen omzet in een serie lessen waarbij je niet alleen de zaakvakken aanbiedt, maar waarin je ook onderdelen van het taalonderwijs, burgerschap, digitale geletterdheid en de creatieve vakken onderbrengt. Je krijgt inzicht in diverse werkvormen en didactische benaderingen die je kunt toepassen om je lessen boeiend en interactief te maken.

We gebruiken een schoolbreed thema als leidraad: “Rembrandt, meester van licht en donker” van de Alan Turingschool. We laten zien hoe je een lessenserie kunt ontwerpen. Deze werkwijze is identiek voor zowel de onderbouw als de bovenbouw.

3. Implementatie: We sluiten af met uitleg over hoe je thematisch onderwijs kan implementeren binnen jouw school of klas Leer hoe draagvlak creëert en een duurzame verandering teweegbrengt. We delen onze ervaringen en inzichten om jouw implementatieproces soepel en succesvol te laten verlopen.

Doelgroep:

  • Schoolleider
  • Leraar
  • Expert-leraar
  • Intern begeleider of kwalieteitscoordinator
  • Curriculumontwerper

Prijs

Kosten van de masterclass bedragen €150 euro per deelnemer.
Annulering kan tot twee weken voor aanvang van de online-cursus kosteloos geschieden. 
Zie onze algemene voorwaarden.

Deelmap met interessante informatie

Voorafgaand aan de masterclass delen we een dropbox met je waarin interessante ambitiekaarten, kwaliteitskaarten, artikelen en werkvormen staan die je kunt gebruiken om je eigen lessenserie te ontwerpen.

Data en tijdsinvestering

Maandag 14 oktober 2024 van 12.30 tot 15.30 uur (VOL)

Maandag 25 november 2024 van 12.30 uur tot 15.30 uur

Aanbevolen literatuur

  • Boek: Bijna alles wat je moet weten over thematisch onderwijs (auteurs Martin Bootsma en Eva Naaijkens, uitgeverij Pica)
  • Boek: Leerlijnen voor het basisonderwijs (NieuwLeren)
  • Boek: Effectief leesonderwijs in de praktijk (auteur Heleen Buhr, uitgeverij Pica)

Door wie wordt de masterclass gegeven?

De online bijeenkomst wordt verzorgd door Martin Bootsma en Eva Naaijkens.

Schrijf je nu in voor de online masterclass van 14 oktober 2024