En wat als we nu weer eens gewoon gingen lesgeven?

‘Twee bevlogen, ervaren en succesvolle onderwijsmensen delen in dit boek hun ambitieuze visie en werkwijze, zodat ook andere scholen daarvan kunnen profiteren. Ze doen dit persoonlijk, openhartig, enthousiasmerend, inspirerend, verfrissend en zo nu en dan confronterend. Hun kwaliteitssysteem integreert interne kwaliteit en externe verantwoording tot één samenhangend geheel. Werk je volgens Enigma, dan kun je op de vraag “waarom doen jullie dat eigenlijk?” niet meer zeggen “omdat het moet van bestuur of inspectie”. Het antwoord zal zijn “omdat het waardevol is, houvast biedt en bij ons past!”.’ – Noëlle Pameijer.

In het boek En wat als we nu weer eens gewoon gingen lesgeven? leggen we stapsgewijs uit hoe je een schoolorganisatie kunt inrichten waarbij de werkdruk laag is, het werkplezier hoog is en waarbinnen leraren zich maximaal kunnen richten op de ontwikkeling van hun vakmanschap. Wat in het boek staat beschreven is hoe onze school, de Alan Turingschool in de praktijk werkt. Omdat we zelf vanuit de principes die in het boek staan beschreven een school hebben opgericht en leiden, weten we dat onze aanpak in de onderwijspraktijk succesvol is.

En wat als we nu weer eens gewoon gingen lesgeven?’ is door de Landelijke Beroepsgroep voor Begeleiders in het Onderwijs verkozen tot het beste onderwijsboek van 2018. 

Je kunt het boek En wat als we nu weer eens gewoon gingen lesgeven? bestellen bij uitgeverij Pica.