Schoolbegeleiding

Martin Bootsma en Eva Naaijkens bieden scholing en begeleiding voor leraren, schoolteams en schoolbesturen in het basisonderwijs, speciaal basisonderwijs, speciaal (voortgezet) onderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs. Wij hebben geen standaardaanbod met trainingen. Alle scholingsvragen zullen op maat worden beantwoord. Op basis van uw vragen wordt met u gezocht naar een geschikte vorm (lezing, workshop, ouderavond of studiedag) en inhoud.  

Invoeren van de Enigma-aanpak

De invoering van de Enigma-aanpak moet stapsgewijs en systemisch plaatsvinden. Het duurt vaak twee tot drie jaar voordat je de kwaliteitsaanpak volledig hebt ingevoerd. Daarbij kan je tegen diverse problemen aanlopen. Dit kunnen problemen zijn met het bepalen van de visie, het bepalen en vastleggen van de ambities en de vertaling van deze ambities naar het niveau van leerkracht, leerling, zorg en ouders.

Het invoeren van de Enigma-aanpak is een verandering en veranderen gaat niet vanzelf. Veranderingsprocessen zijn ingewikkeld omdat ze gaan over de attitude en het gedrag van professionals binnen de organisatie. We gaan samen in gesprek over de organisatie. Waar loop je tegenaan? We denken mee en geven praktische tips om de kwaliteitsaanpak op schoolniveau in te voeren.

We zoeken samen antwoord op de vraag: Welke doelen streven we na? We inventariseren knelpunten op schoolniveau en formuleren samen met het team een visie op leren en leren organiseren. Verder bieden we ondersteuning bij het maken van ambitie- en kwaliteitskaarten.

Stel je scholingsvraag

Voor schoolbegeleidingsverzoeken kan je ons mailen: enigmaonderwijs@gmail.com