Veel basisscholen werken thematisch. Traditionele vakken als aardrijkskunde, natuur en geschiedenis worden samengevoegd, vanuit het idee dat als je lesstof in een vakoverstijgende samenhang aanbiedt, het betekenisvoller wordt. Dit sluit aan bij onderwijskundige Lionel Elvin die, vrij vertaald, ooit opmerkte: ‘Als je een uur door de natuur wandelt, krijg je niet de eerste drie kwartier alleen bloemen voorgeschoteld en het laatste alleen dieren.’ Daarnaast weten we inmiddels ook dat hoe meer begrijpend lezen wordt geïntegreerd in vakken zoals wereldoriëntatie, des te beter leerlingen leren lezen. Maar hoe bouw je een thema zo op dat leerlingen veel leren en de lesstof actief leren toepassen? De inzichten van onderwijskundige Robert Marzano (zie kader, red.) kunnen hierbij van pas komen.

Lees verder: https://didactiefonline.nl/artikel/thematisch-onderwijs-in-drie-fasen

Lees ons boek: Bootsma, M. & Naaijkens, E. (2023). Bijna alles wat je moet weten over thematisch onderwijs. Pica.