En wat als we nu weer eens gewoon gingen lesgeven? VO-editie

En wat als we nu weer eens gewoon gingen lesgeven in het voortgezet onderwijs?

In deze aflevering gaat René Kneyber in gesprek met Eva Naaijkens

In dit boek bieden Martin Bootsma en Eva Naaijkens een eenvoudige en efficiënte, schoolbrede kwaliteitsaanpak, die het onderwijs leuker, interessanter en beter maakt. Hierbij wordt uitgegaan van de ontplooiing van vakmanschap en professionaliteit: iedereen is betrokken bij de ontwikkeling van de kennis en kunde van het team, zodat een school het verschil kan maken voor haar leerlingen.

Deze aanpak vormt een leidraad voor docenten en schoolleiders om de visie van de school daadwerkelijk uit te voeren, overzicht te houden, de werkdruk te verlagen, en de schoolprocessen te versterken. Het geeft een school, team, of sectie houvast bij het maken van keuzes en het planmatig uitwerken, evalueren en borgen daarvan. Het helpt bij het beantwoorden van vragen als: Welke doelen streven we na? Welke waarde voegt dit toe aan ons onderwijs? De meest gangbare en ondersteunende processen worden eenvoudig en functioneel vastgelegd in ambitie- en kwaliteitskaarten.

In deze vo-editie van En wat als we nu weer eens gewoon gingen lesgeven? schetsen Martin Bootsma en Eva Naaijkens wat het betekent als de schoolleiding verantwoordelijkheid neemt voor de kwaliteit van het primaire proces, zoals zij dat eerder overtuigend deden in hun zeer succesvolle boek voor het primair onderwijs.

Uit het voorwoord van René Kneyber

Je kunt het boek En wat als we nu weer eens gewoon gingen lesgeven in het voortgezet onderwijs? bestellen bij uitgeverij Pica.